SALM

Aquí trobareu un salm que us pot ajudar en la pregària diària

Salm Dn 3

Beneïu el Senyor, tots els homes.
Beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor.
Beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor.
Ànimes i esperits del justos, beneïu-lo.